Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Англи хэл, нийгмийн ухааны тэнхим